Dit is een fragment uit Conny’s boek ‘de Tao van gezondheid’

Net zoals in het menselijk lichaam is ook in de geneeskunde het samengaan van, en een goede harmonie tussen, yin en yang essentieel. Op de volgende pagina vind je een schematische opsomming van kwaliteiten in de zorg, gerangschikt als yin en yang.

Yin in de zorg Yang in de zorg
Archetype van het vrouwelijke Archetype van het mannelijke
Holistisch denken Specialistisch denken
Omhullend, ontvangend, luisterend, compassie, invoelend vermogen. Heldere diagnose en doelgerichte actie.
Natuurwetenschap en ervaringswetenschappen. Westerse wetenschap.
Geassocieerd met de rechter hersenhelft Geassocieerd met de linker hersenhelft
Intuïtief en vanuit verbinding Berekenend en observerend
Weinig structuur. Gecontroleerd en gestructureerd
Moeilijk meetbaar, moeilijk te toetsen en moeilijk controleerbaar Meetbaar, zichtbaar, toetsbaar, controleerbaar
Vaak vooral heilzaam bij chronische, systemische en psycho-somatische aandoeningen Levensnoodzakelijk bij acute en levensbedreigende aandoeningen en bij fysiek letsel
Passieve genezing Actieve genezing
Op het gehele lichaan-ziel-en geest complex gericht Op een onderdeel of facet gericht

Alle kwaliteiten zijn schadelijk of helend, afhankelijk van de mate waarin – en het moment waarop – ze worden ingezet.
Hoe je het ook wendt of keert: het gaat altijd om de balans. De respectvolle, contactvolle dans tussen twee complementaire polen. Ook in de geneeskunde en de zorg in het algemeen.
Zolang de ene groep de andere minacht of veroordeelt is de gezondheidszorg niet gezond.