Artikelen

Een overzicht van artikelen door Conny Coppen die in diverse media verschenen zijn
Autogene training

Autogene training

Je lichaam herstelt iedere dag opnieuw, wanneer je regelmatig Autogene training doet. Het resultaat is – naast een gezonder en harmonieuzer leven – dat je minder slaap nodig hebt. Klik hier voor een artikel, info, een oefening, cursusmogelijkheden en de c.d.

Vergeving en bevrijding deel 2: Jezelf vergeven

Vergeving en bevrijding deel 2: Jezelf vergeven En een vrouw sprak, zeggende: Vertel ons iets over pijn. En hij zeide: Je pijn is het breken van de schaal die je inzicht omsluit. Zoals de steen van de vrucht breken moet, opdat haar hart in de zon moge staan, zo moet...

Vergeving en bevrijding deel 1

Vergeving en bevrijding deel 1

Kan je zo maar vergeven?
Wat houdt vergeven eigenlijk ten diepste in? Wat vraagt het echt van je?
Moet die ander dan niet eerst zijn excuus aanbieden?
Maar… ik kan dat gedrag toch niet zo maar goed praten?

Zorg voor balans in de zorg

Zorg voor balans in de zorg

Dit artikel, wat verscheen in De Natuur Uw arts belicht een onderwerp waar Conny graag over spreekt en waarover zij momenteel het boek schrijft wat de voorlopige titel draagt: Genees-kunst, de technieken voorbij. Over de taal van hart en handen. Het belicht het belang van mindfulness compassie en aanraking in de zorg.

Respectvolle samenwerking binnen een gezonde gezondheidszorg

Respectvolle samenwerking binnen een gezonde gezondheidszorg

Respectvolle samenwerking in een gezonde gezondheidszorg. Artikel in Vakblad Supplement December 2010

Het zou een prachtig toekomstbeeld zijn wanneer patiënten op elkaar afgestemde zorg konden krijgen, zowel regulier als complementair. Beide disciplines vullen elkaar aan zoals de linker en rechter hersenhelft elkaar aanvullen. Geschreven door Conny Coppen en Helen Snel (http://www.helensnel.nl)

Yin en yang in de zorg

Yin en yang in de zorg

Net zoals in het menselijk lichaam is ook in de geneeskunde het samengaan van, en een goede harmonie tussen, yin en yang essentieel. In dit fragment uit Conny’s boek ‘de Tao van gezondheid’, een helder overzicht:

Levenslot, levensles en hulpverlening. Artikel

Levenslot, levensles en hulpverlening. Artikel

Wanneer we niet meteen het lijden willen oplossen en verhelpen, dan creëren we rust en ruimte om eerst de ander – of onszelf – te ontmoeten in dat lijden. In die ont-moeting (= niets moeten) kan er gezien worden wat gezien wil worden en kan zelfs datgene worden gedeeld wat geen woorden heeft. In antwoord stroomt er dan vanzelf Liefde, troost of informatie. Vaak wordt juist daardoor het ‘goud’ (de zin) gevonden. Het woord ‘les’ past hier al niet meer. Het bewustzijn en het innerlijk groeien in liefde, authenticiteit en bewustzijn – de les – stromen in een dergelijk contact vanzelf mee.

Overzicht tot 2014

Een overzicht van allerhande geschreven en gepubliceerde artikelen in diverse tijdschriften 2013 Februari 2013 6 pagina's tellen interview in Vruchtbare Aarde.over het Taoisme, goud, consuminderen en andere tijdverschijnselen Klik op de link voor de nieuwsbrief en de...

onaangename gevoelens helen

onaangename gevoelens helen

….En zo, na enige tijd Vertrekt het leger de wereld in. Zonder harnas Gewapend met niets dan de wijsheid van de ziel, de liefde van het hart, het heldere, speelse vuur van de passie, de kracht van het innerlijk weten Dat je mag zijn Mens Kwetsbaar en sterk in een. Woede is een heldere kracht Haat is passie en kwetsbaarheid Angst is niet meer. Ze is herwonnen weten; wijsheid.