Een paar fragmentjes uit Conny’s boek-in-wording:
‘Liefdevol je kern bevrijden”

“Waar zit die vonk van levenswil van binnen die je tot hier gebracht heeft?
Wat is het dat in jouw leven nog tot expressie wil komen.? Wat wil er zo graag geleefd en be-leefd worden dat je wanhopig wordt van de gedachte dat (je) het niet kan?

Er leeft iets in jou van binnen dat heel graag geleefd wil worden. Het wil zichzelf tot expressie brengen zoals het bedoeld is te zijn. Zo graag, dat het er ongelukkig van wordt als het niet lukt. Onder dat ongelukkige gevoel ligt een verlangen. Een diep en wezenlijk verlangen.

Als er zo’n sterk verlangen is, zo’n schijnbaar onmogelijk verlangen, dan is dat niet een verlangen wat uit je ego of kleine ik komt. Het komt van dieper. Het is iets wezenlijks, iets kernachtigs. Het is iets groots en krachtigs van binnen wat nu aan de tralies van je ik-kramp-gevangenis rammelt. Het wil er uit. Het wil leven!

Het gaat niet om de vraag ‘hoe’. Natuurlijk vraagt het om een bepaalde actie of beweging. Maar om deze beweging te kunnen maken, moet je je verbinden met de Bron van je verlangen (die ook de Bron is van je onaangename gevoel). Als je daar weer thuis komt, dan weet je wat je te doen staat en heb je de kracht daarvoor. Sterker nog: mogelijk gaat het vanzelf (dat woord is prachtig: vanzelf = is vanuit het Zelf = vanuit deze Bron!)

……..
De Helende reis van Brandon Bays.
De Helende reis biedt de mogelijkheid om een probleem of een oud patroon bij de wortel uit te trekken en ook bij de wortel herstel te brengen. Bij deze methode wordt je geholpen om niet langer de onaangename gevoelens te ontwijken, maar er op een liefdevolle, veilige en relatief gemakkelijke manier door heen gaan om in je eigen diepte de Bron te vinden van wie jij in wezen bent: Dat prachtige, liefdevolle, originele, stralende wezen wat in haar kern onaangetast gebleven is en wat misschien zo onvindbaar voor jou was, bedolven onder alle overlevingspatronen van jou zelf en je voorouders. Denk maar aan de vergelijking met de zon, die ik in het vorige hoofdstuk maakte. Zo’n reis begeleid je als het ware door het wolkendek heen, zodat je weer voelt wie je bent. Vanuit die liefdevolle, alomtegenwoordige wijsheid die je dan ervaart, kijk je nog eens naar alle gevoelens die langs gekomen zijn.
Het omvat nog veel meer. Meer dan ik hier passend vind om uit te leggen. Het beste is het om het Boek ‘de helende reis’ van Brandon Bays te lezen.