Crisis is niet leuk. Niemand zit er op te wachten. En toch is crisis ook een kans, een kans om jezelf beter te leren kennen, een kans om onvermoede krachten en kwaliteiten te ontdekken, een kans om liefde, wijsheid en compassie te ontwikkelen.
Crisis gaat meestal gepaard met veel en vaak onaangename emoties. Wat kunnen we leren van emoties?

Hieronder een kort artikel uit Conny’s boek-in wording: ‘liefdevol je kern bevrijden’

Klik hier voor meer informatie

Leren van emoties Leven betekent: je bewegen in een wereld van contrast. Licht en donker, goed en slecht, liefde en haat, man en vrouw en ga zo maar door. Hoe groter het contrast, hoe groter de emoties in het algemeen zijn. En die emoties vertellen ons belangrijke dingen over onszelf. In het algemeen voelen we ons blij, gelukkig en tevreden wanneer er harmonie is, we gevoed zijn en we ons veilig en geliefd voelen. Als dat allemaal aanwezig is, dan kan je makkelijk ‘jezelf’ zijn en tot bloei komen. Als een of meerdere van die essentiële dingen ontbreken, dan voelen we ons niet zo goed. Ontbreekt er voedsel, dan zal in eerste instantie het lichaam niet zo blij zijn. Ontbreekt het ‘voedsel’ op geestelijk vlak dan zal dat z’n weerslag hebben op onze emoties. We voelen ons dan bijvoorbeeld niet geïnspireerd, het leven voelt zinloos. In het schema hieronder beschrijf ik een paar voorbeelden. Lees ze als voorbeelden. De boodschap kan voor jou een andere nuance of lading hebben. Wanneer je bijvoorbeeld niet tegen onrechtvaardigheid kunt, dan heeft dat beslist iets te maken met wie je ten diepste bent, maar ook met dingen die je hebt meegemaakt. Hoe dieper je je echter opent in de kern van het gevoel, hoe helderder het wezenlijke zich laat voelen. Zo leer je jezelf kennen door middel van je emoties. Dat geeft kracht en helderheid. Nu kan je andere keuzes maken en je meer laten zien zoals je bent. Je transformeert van slachtoffer naar een capabel, bewust en krachtig mens. Je leert om je eigen leven te ‘lezen’ en om een crisis te gebruiken als kans om te groeien. Als je dat in je eigen leven leert, dan kun je vanzelf ook anderen daarin helpen. De onderstaande lijst kan je zelf aanvullen. Ik raad je aan dat ook daadwerkelijk een week lang te doen. Hoe? Neem een speciaal schrift, leg het naast je bed en schrijf iedere avond voor het slapen de belangrijkste dingen op die jou geraakt hebben die dag (in positieve of negatieve zin). Wat zeggen die gevoelens je over de dingen die belangrijk voor je zijn? Hieraan kun je je kernkwaliteiten aflezen. Als je die helder hebt, dan kun je ze dag in dag uit bevestigen. Zo groeien ze en worden ze sterker, zoals dat met alles gaat wat je aandacht – en dus energie – geeft. In het schema hieronder heb ik de kernkwaliteiten op verschillende manieren opgeschreven als voorbeeld hoe je het zelf woorden zou kunnen geven. (als kern woord of in de ik-vorm)

Schema 1 openen naar de kern

 

Gevoel

Waar lijd ik aan of

waar geniet ik van

Boodschap

Het onderliggende verlangen blootleggen (+ eventueel onderliggend trauma)

Kern kwaliteit

Wat heb ik te geven en wat mag ik ontwikkelen in mezelf

“Ik wordt doodmoe, verveeld en geïrriteerd als iemand eindeloze verhalen vertelt over hoe zwaar het allemaal in haar leven is.” “Ik verlang naar een waarachtige verbinding in contacten. Ik zie de ander graag in haar essentie en haar kracht. Een communicatie zoals deze leidt me daar juist van af!” Wezenlijk contact te maken.

Dieper kijken naar waar het echt om gaat.

Zin geven aan situaties

Uit het slachtoffer in de kracht

“Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid”.

 

Waarachtigheid en eerlijkheid zijn voor mij heel belangrijk. Ik wil de ander kunnen vertrouwen. Betrouwbaar

Rechtvaardig

Eerlijk zijn en eerlijk delen

Vertrouwen

 

Ik geniet van muziek en kunst Ik verlang naar harmonie en schoonheid Oog voor schoonheid

Goed gevoel voor sfeer.

Ik creëer graag harmonie.

Ik kan er niet tegen als mensen ruzie hebben Ik verlang ernaar dat mensen elkaar echt zien en ontmoeten, zonder oordeel.  Ik wil graag dat men mij ziet zoals ik ben en zoals ik het bedoeld heb.

Ik draag nog pijn in me van vroeger, toen mijn ouders steeds ruzie hadden

Liefdevol

Gevoel voor harmonie

Ik zie het licht en de schoonheid in ieder mens

Ik wil het mooiste in de ander naar boven brengen en eren

 

 

Ik voel me depressief Ik verlang ernaar om me weer met het leven verbonden te voelen. Ik ben een fijngevoelig mens. Ik ben graag verbonden in een veilig en liefdevol contact
Ik ben bang dat ik het niet kan Ik verlang naar … (zelf invullen)

Ik draag nog de angst in me van vroeger toen……

Ik ben… (zelf invullen hoe je zou zijn als je alle support had gehad die je nodig had en helemaal had kunnen worden wie je bent.)
Ik voel me schuldig Ik wil het graag goed doen. Ik verlang naar waardering, verbinding en vergeving. Ik wil(de) je geen pijn doen. Ik wil(de) je niet teleur stellen. Ik ben een liefdevol mens.

Ik draag zorg voor evenwicht en balans.

Ik wil dat het met de ander (ook) goed gaat.

We kunnen dus wezenlijke dingen leren door onze emoties. Voorwaarde is wel dat we ze toelaten en ze niet meteen veroordelen. Het vraagt mildheid naar onszelf en  toestemming aan onszelf om te mogen leren (en dus niet volmaakt te zijn)

Het geschenk dat we daardoor krijgen is een leven dat steeds bewuster, vrijer en liefdevoller is.   

crisis en kans kerntekst met cc 2