Corona en het Angst-virus

Deel 2 vanuit een groter perspectief

In deel 1 heb ik laten zien hoe angst je klein maakt, hoe het zorgt dat je verkrampt en lam legt. Hoe het ook je afweer lam legt.
Angst overheerst en domineert. Het drijft je in het overleven.
Als angst je overheerst is het moeilijk om de Liefde nog te vinden.
Waar is dat Goddelijke potentieel dat je meekreeg met je geboorte?
Waar is de Godsvonk in jou die verbonden is met het Goddelijk Plan, het DNA van je leven?

Ik heb de suggestie gegeven dat je de tegenkrachten zoals angst,
kan gebruiken om je innerlijke kracht te trainen.

Hoe gebruik jij de tegenkracht?
Zoek hem eens in jezelf: waaruit put jij kracht? Wat geeft jou vertrouwen? Wat helpt jou om de liefde en het Licht weer terug te vinden in jezelf?

Heb je dat geprobeerd?
Geen makkelijke opgave, dat weet ik.
Angst is ook wel een te zwaar thema.
Misschien moet je met iets kleins beginnen; iets algemeens:
Wat geeft jou kracht?
Wat geeft je energie?
Wat brengt je weer in een goede vibe?
Waar ga je weer van leven en stromen?
Wat helpt jou om door je zware gevoelens heen, weer naar het Licht toe te bewegen. (let op: niet er van weg. Er door heen.)

In dit artikel wil ik je meenemen in een groter perspectief van wat er nu gebeurt. Ik nodig je uit om er zelf over na te denken. Dit is wat ik zie. Het is niet perse de waarheid.

Het wereld gebeuren

Wat er nu gebeurt rondom het Corona virus, spiegelt misschien wel wat er gaande is op aarde in deze tijd van terrorisme.

Krampachtig proberen we als mensheid het virus tegen te houden. Als je kijkt wat dat kost, dan kan je zien wat angst doet:
Het kost gigantisch veel energie (geld),
het gaat ten koste van het plezier en levenslust (we moeten in quarantaine, grote evenementen worden afgelast).
Het verlamt (handel stagneert, bedrijven leggen het loodje).
Het belast de organen van de maatschappij. Fysiek gezien belast het de organen van het lichaam.

Welbeschouwd is het Corona virus vergelijkbaar met een zware griep. Aan de griep gaan ook mensen dood. In vluchtelingen kampen en oorlogen stervan mensen bij bosjes, onder erbarmelijke omstandigheden. Natuurlijk is dit virus bedreigend. Ik wil ook niet dat mijn ouders het krijgen. Ze zouden er aan kunnen sterven! Ik moet er niet aan denken…
En er is nog geen medicijn (behalve je afweersysteem versterken. waarover meer in deel 3)

Toch ontkom ik niet aan deze vragen:
Waarom wordt dit zo groot gemaakt?
Wat je aandacht geeft, geef je energie. Wat je energie geeft, dat groei.
Waarom zo veel aandacht aan dit virus? Waarom wordt de angst zo gevoed?
Wat is er aan de hand?
Waarom gebeurt dit?
Wie of wat heeft eigenlijk baat bij de enorme paniek van waaruit het leven zo ontregeld wordt?

Wie macht wil, zaait angst. Want angst maakt klein. Het drijft de Goddelijke Macht uit het bewustzijn. Angst maakt je tot slaaf van een wereldse macht; de macht van het overleven van de sterkste.
Hier geldt de wet van ‘ikke, ikke en de rest kan stikken’
Dit is mijn land, dit zijn mijn spullen en of er nu hele bevolkingsgroepen met kinderen bij de grens creperen, ik sluit mijn ogen en mijn hart. Terrorisme beheerst het leven. Het jaagt mensen op de vlucht.
Net zoals angst ons uit ons lichaam jaagt, zo verjaagt terreur mensen uit hun land.
Zijn dit de stuiptrekkingen van de nieuwe tijd?

Voor de nieuwe dag aanbreekt, is de kou het sterkst en het donker het diepst.
Misschien is dit het moment om individueel en collectief het Licht van ons bewustzijn te laten schijnen op wat er gaande is en waar het ten diepste om gaat?

Hoe kijk jij hier tegenaan?
Hoe vrij ben je eigenlijk?
en wie of hoe zou je zijn wanneer geen enkele angst meer macht over je had?
En wie of hoe zou je zijn wanneer je vrij was om je pure, Goddelijke Zelf tot expressie te brengen?

Tot zo ver. Wordt vervolgd!

Conny Coppen