Nieuw boek: Levenswinst. Download het eerste hoofdstuk gratis.

De Tao van gezondheid. Info per thema-dag

De Tao van gezondheid is een geaccrediteerde nascholings-cyclus van 6 themadagen.

Op deze pagina worden alle themadagen per thema omschreven.
Kijk voor actuele data bij de agenda of klik hier

vraag Conny voor een themadag op maat

Elk van deze thema dagen kan op verzoek worden gegeven voor uw opleiding, studiegroep of bedrijf.

Dag 1 Compassie dag

leerdoelen:

 • Je leert Empatisch te luisteren, in aandacht aanwezig zijn bij dat wat is.
 • Verhelpen en technisch-oplossend werken versus empatisch luisteren en voelen.
 • Hoe spreek je het innerlijk weten van de ander aan?
 • De taal van hart en handen leren kennen. (hierover gaat Conny’s nieuwste boek-in wording)
 • Hoe creëer je vertrouwen en veiligheid?
 • Je leert de magische vragen te stellen die je leiden naar datgene waar het echt om gaat; de pijn en thema’s onder de oppervlakte.

Je oefent:

 • Zelfcompassie
 • Werken met de innerlijke glimlach
 • Mindfulness in je werk
 • Zelfmassage en het invoelen masseren van anderen. Het effect ervaren van de innerlijke glimlach en mindfulness in de aanraking

Werkvorm

 • Meditatie
 • Kennisoverdracht
 • Zelfmassage
 • Oefenen in tweetallen

Deze lesdag is los te volgen. Als je twijfelt of  je de 6-daagse mee wilt doen, is dit een goede kennismaking

Winterdag, het water element.

 

Thema Herstel en balans. Deze dag gaat vooral over balans, aarden, rust, herstel en veiligheid. Het belang van het vrouwelijke oerprincipe (de Yin) wordt voelbaar.

 • Schepping en het leven vanuit het Taoïsme gezien
 • Het oerprincipe van balans. Grondoorzaak van gezondheid en ziekte
 • De weg van de Ziel en het pad van evolutie
 • De 5 elementen uit de Chinese geneeskunde

Het water element omvat o.a. Inzicht in het functioneren van:

 • Organen, nieren, blaas, botten. Seksuele organen
 • Gevoelens: Rust-onrust, veilig-onveilig, angst-vertrouwen- je gesteund weten.
 • Thema’s: Rust, opbouw en herstel, stress-ont stressen, burn out-opbouwen. groei en ontwikkeling, vruchtbaarheid, ibido e.d.
 • Achillespezen, rugklachten, knieën.

Leerdoelen:

 • Inzicht in herstel en balans
 • Aarden en gronden.
 • Hoe breng je het lichaam in een gevoel van rust en veiligheid, zodat je behandeling beter wordt ontvangen?
 • Helende klank en heilzame oefeningen voor het water element en alle gerelateerde thema’s
 • Meditatie – afstemming op het water-element
 • Nierklank
 • Meridiaanmassage; drukpunten, kloppen en strijken. O.a. het punt nier 1, de bubbelende Bron leren openen en inzetten in geval van angsten en spanning.

Programma: 9.30 (inloop). 10.00 start. ± 17.00 einde. Wijzigingen voorbehouden.

 • Landen in je lichaam en in de dag
 • Delen, introductie en inleiding. Theorie en dialoog
 • Meditatie – afstemming op het water-element
 • Oefeningen voor het water element. O.a. grondingsoefeningen, nierklank, adem, meridiaan
 • Pauze
 • Massage in tweetallen.
  • Vanuit omhulling en onvoorwaardelijke aandacht de ander in het lichaam brengen.
  • Ontspannende, omhullende handgrepen die lichaam en geest helpen te ontspannen.
  • Mindfulness en voelend contact oefenen
  • Afronding en integratie

.

Lente dag. Hout-element

Thema’s Authenticiteit en creatieve levenskracht:


 • fases van groei en ontwikkeling. De jeugd en de invloed daarvan op het leven.
 • Je ontvouwen zoals je bedoeld bent te zijn. Je licht op aarde willen brengen en wat er zoal mis kan gaan in de kindertijd.
 • Wilskracht, derde chacra, frustratie, boosheid en levenslust..
 • Welke organen en systemen hebben het meest te lijden van ‘in het keurslijf moeten’ , frustratie, of van blokkades op je levensstroom?
 • Hoe herken je dat en hoe ondersteun je dat? (denk aan: bewustzijn, levenshouding, fysieke houding, beweging, oefeningen, voeding, adem, visualisatie, meridianen)

Leerdoelen:

 • Inzicht in het hout element en gerelateerde lichamelijke en geestelijke klachten
 • De leverklank en andere heilzame oefeningen voor het bewegingsapparaat en lever/galblaas.
 • Globale ligging en massage van de lever en galblaasmeridiaan kennen
 • Stagnatie in beweging brengen
 • Leren ondersteunen van het hout element

Programma (wijzigingen voorbehouden):

 • 9.30 inloop. Start 10.00 – ±17.00.
 • Meditatieve afstemming op het houtelement; het essentiële principe van de lente.
 • Delen, theorie en dialoog. Verder afstemmen op het element.
 • Lichaamsgerichte oefeningen voor het hout element; het bewegingsapparaat, de pezen, de lever, galblaas en hun respectievelijke meridianen. Kernwoorden hierbij: plezier, vitaliteit, levenslust, oorspronkelijk.
 • Pauze
 • Ontdekken van wat jou beweegt in je leven en in je werk. Wat geeft je energie en wat kost jou energie? Wat wil er leven en stromen in jouw leven en jouw werk?
 • Praten met de lever/galblaas. Oefening in tweetallen.
 • Delen, verdere verdieping en toespitsen van het geleerde op het werken met andere mensen en het herkennen van disharmonie in dit element. 

zomerdag; het Vuur-element

Thema’s Bezieling en hartzeer In de Chinese geneeskunde worden lichaam, ziel en geest als een eenheid beschouwd. Alle complexe verstoringen en ziekten, zijn geworteld in de Shen (de geest/bezieling). Trauma’s, met name die uit de kindertijd, beïnvloeden het vermogen van het hart om zich te verbinden met ons diepste innerlijke zelf. Dat is de oorzaak van diepgewortelde verstoringen en ziekten. (Yair Maimon, http://aimtcm.com/dr-yairmaimon)   Leerdoelen:

 • Inzicht in het vuurelement en gerelateerde lichamelijke en geestelijke klachten
 • de thema’s van de ziel; het enthousiasme, de bezieling en de pijn op de ziel (in het Chinees: de Shen).
 • Inzicht in de energetische fysiologie en pathologie van hart, pericard, dunne darm en drievoudige verwarmer
 • Het verteren van gevoelens en hoe dat op je lichaam doorwerkt
 • Het hart als sleutel tot heling en verbinding met je Bron
 • Water en vuur; yin en yang. We gaan ook in op het belang van balans.
 • De hartklank en andere heilzame oefeningen voor het vuurelement
 • Globale ligging en massage van de meridianen en belangrijke punten
 • Stagnatie in beweging brengen
 • Leren ondersteunen van het vuurelement

Programma:

 • 9.30 inloop met koffie en thee. Start 10 uur, einde 17.00 uur
 • meditatieve afstemming op het vuurelement.
 • Delen, theorie en dialoog: Bespreken van het vuur element
 • Oefeningen voor het vuurelement; de hartklank, Chi kungs, kloppen, masseren en visualiseren van de meridianen en  bespreken van een paar acupunctuurpunten m.b.t. het hart.
 • Middagpauze
 • Verdere verdieping van het thema en de vraag: Wat bezielt jou (in je leven zowel als in je werk. Waar wordt je enthousiast van. Wat maakt jou gelukkig? En ook: hoe en waardoor raak je je enthousiasme kwijt en wordt je leven/werk zwaar en vreugdeloos?
 • Hart- ademhaling.
 • We laten het hart en/of de buik aan het woord in tweetallen.
 • Ook in tweetallen: oefening volstromen en overstromen vanuit het hart.
 • Integratie, vragen en afronding
 • 17.00 einde.

 

Nazomer-dag. Aarde-element

Deze dag gaat vooral over gevoed worden, mindfulness en genieten. Thema’s: mindful, gevoed worden en verteren

 • Je relatie met je lichaam, de aarde en ‘de moeder’
 • Lichamelijke en geestelijke invloeden op de spijsvertering
 • Voeding en ‘gevoed worden’
 • het belang van mindfulness en genieten
 • het neutrale midden

Leerdoelen:

 • Inzicht in het aarde-element en gerelateerde lichamelijke en geestelijke klachten
 • De miltklank en andere heilzame oefeningen voor de spijsvertering
 • Globale ligging en massage van de maag en miltmeridiaan kennen
 • Leren ondersteunen van het hout element

  Programma:

 • Start 10.00 uur . V.a. 9.30 inloop. In ‘De Orbit’ in Zeist.
  • oefeningen voor het aarde-element; de miltklank, Chi kungs, kloppen, masseren en visualiseren van de meridianen en
  • bespreken van een paar acupunctuurpunten m.b.t. de spijsvertering.
  • Voorbereiden lunch-programma
  • Meditatie gevolgd door de lunch -wandeling

Gezamenlijke wandeling en lunch (als het kan in het bos). Iedereen neemt iets lekkers te eten mee om met anderen te delen. We lopen en eten in stilte en in aandacht. Na de middagpauze

 • Korte meditatie
 • voorbeeld van hoe we in tweetallen gaan werken
 • massage en geleide meditatie: de buik tot een fijne plek maken waar je graag wil ‘wonen’.
 • Integratie, vragen en afronding

17.00 einde.

Herfstdag Het metaal-element

Thema’s: Crisis als poort naar bevrijding Deze dag gaat vooral over omgaan met afscheid, verandering, rouw en vergeving en hoe dat door werkt op het lichaam.

 • Crisis als kans; van overleven naar vrij Leven
 • Overgave en strijd; het ego
 • Afscheid en rouw
 • De eigen ruimte bewaken in je werk en leven
 • Het afweersysteem, long klachten, huidklachten en de dikke darm.
 • Praktische oefeningen om het metaal element en bijbehorende functies te ondersteunen.

Leerdoelen:

 • Crisis leren zien als kans; Meer inzicht en handvatten om de cliënt te helpen om van overleven naar Leven te ontwikkelen
 • Inzicht in de thema’s van overgave en strijd; het ego en de impact hiervan op lichaam en geest
 • Oefening om de eigen ruimte in werk en leven te bewaken (bij tijdgebrek wordt dit verder uitgediept op 10 januari, de integratie-dag waarin alles samen komt)
 • Dieper inzicht in factoren die het afweersysteem versterken of verzwakken
 • Dieper inzicht in factoren die mee kunne spelen bij long klachten, huidklachten en de dikke darm.
 • Praktische oefeningen om het metaalelement (waar al het bovengenoemde aan gerelateerd is) te versterken. 

Programma: 9.30 (inloop). Start 10.00 uur – ± 17.00.

 • Meditatieve afstemming op het metaal-element; het essentiële principe van de herfst.
 • Delen, theorie en dialoog. Verder afstemmen op het element.
 • Lichaamsgerichte oefeningen voor het metaal-element en de respectievelijke meridianen. Kernwoorden hierbij: overgave. Los laten, begrenzen, identiteit en afweer.
 • Middagpauze
 • Afstemming op de positieve en negatieve emotionele aspecten van het metaal-element (via een ‘emotie- opstelling)
 • Longklank en oefening in tweetallen.
 • afronding