Dit boek is nog volop in bewerking. De titel en omslag veranderen nog.
Voor wie wil volgt hier een kleine impressie.

Als de 9 jarige Alda plotseling haar jongste broertje verliest, stort haar wereld in. Grotendeels onbewust bepaalt deze gebeurtenis haar leven.
Als Alda op haar 45e borstkanker krijgt, brengt haar zoektocht naar genezing haar bij diepe helende ervaringen en inzichten. Ze komt uit bij de wortel van het kwaad-aardige karakter van haar kanker.

Als natuurgeneeskundig therapeut heeft ze enorme weerstand tegen de reguliere behandeling. Toch gaat ze de hele medische weg: chemo, hormoontherapie en operatie.  Het boek verwoord dilemma’s waar veel mensen mee te maken hebben op een boeiende manier. Alda vindt o.a originele oplossingen voor het kale hoofd en weet regelmatig het donker met plezier te verlichten.

Hoe veel Alda ook geleerd en geheeld heeft, het is niet klaar, na de kanker.
Tien jaar later krijgt ze een vergelijkbaar visioen als voor ze kanker kreeg….Ze krijgt niet opnieuw kanker, maar wat volgt is vele malen moeilijker voor haar.

Een mens sterft soms meerdere malen in een leven. Het is onderdeel van groeien.
Zoals de vlinder zich ontworsteld aan haar cocon om te kunnen vliegen, zo wordt ook Alda vrij, sterk, helder en bewust door het leven en het lijden aan te gaan. Ze groeit in wijsheid en compassie en leert zichzelf lief te hebben.

Dit is een diepgaand en toch makkelijk leesbaar boek met vele lagen wat een kijkje geeft in de binnenkant van het leven.
Kwetsbaar, open en eerlijk geschreven. Uit het leven gegrepen.

Herkenbaar, inspirerend en steunend voor wie die te maken heeft met verdriet, rouw, verlies, levensvragen, keuzes en onverwachte wendingen van het lot.

voorkant omslag 2